Conferinţa Fizica şi Tehnologiile Educationale Moderne a ajuns la a 45-a ediţie. In ciuda faptului că in ultimii 20 de ani au aparut şi evoluat foarte multe conferinţe naţionale şi internaţionale cu acelasi specific succesul conferinţei, an de an cu participări semnificative numeric şi calitativ, face posibila organizarea acestei ediţii jubiliare. Cu speranţa ca organizarea anuala a conferintei va fi sprijinită şi in urmatoarele decenii de grupuri entuziaste de cadre didactice, cercetatori şi studenţi va invitam să aruncati o privire retrospectiva la frumoasa istorie a acestei conferinţe şi la lectura lucrărilor publicate in toţi acesti ani in Revista Stiinţifica "V. Adamachi".

       În anul 1971, la iniţiativa unui grup de cadre didactice de la Facultatea de Fizică, sub coordonarea doamnei profesor Cleopatra Mociuţchi şi cu sprijinul Societăţii Române de Ştiinţe Fizice şi Chimice era organizată prima sesiune de comunicări ştiinţifice „Mijloace de învăţământ de concepţie proprie”. La început conferinţa valorifica activitatea de cercetare ştiinţifică şi pedagogică aplicată a studenţilor în timpul practicii pedagogice sau / şi în laboratoarele de cercetare ştiinţifică ale facultăţii.

       Sub coordonarea doamnei profesor Violeta Georgescu şi a domnului profesor Mihai Toma, cu participarea largă a cadrelor didactice tematica conferinţei s-a lărgit cu noi domenii precum instruirea programată, instruirea asistată de calculator şi cercetarea ştiinţifică studenţească avansată. Conferinţa a dobândit recunoaştere la nivel naţional şi a valorificat rezultatele cercetărilor de pedagogie aplicată ale profesorilor din învăţământul preuniversitar, ale elevilor, ale studenţilor şi cadrelor didactice universitare.

       La a 29-a ediţie, la iniţiativa domnilor profesori Călţun Ovidiu Florin şi Stancu Alexandru, conferinţa a fost organizată cu o altă titulatură: „Fizica şi Tehnologiile Educaţionale Moderne (FTEM)” schimbare de paradigmă care răspundea provocărilor, mereu actuale, ale învăţământului de fizică indiferent de nivelul de vârstă a celor care descoperă, în cadru formal sau informal, cu ajutorul fizicii natura şi societatea. Cunoaştere responsabilă şi învăţarea pe tot parcursul vieţii pot asigura dezvoltarea armonioasă şi sustenabilă a societatii cât si conservarea mediului înconjurător. Aria de interes a conferinţei s-a lărgit treptat, răspunzând unor tendinţe de modernizare permanente. Întâlnirile anuale au încercat să răspundă diverselor problematici: lipsa de interes a tinerilor pentru studiul ştiinţelor exacte, promovarea unui învăţământ care stimulează creativitatea şi inovarea ştiinţifică, construirea de competenţe generice şi transversale pe termen lung, stimularea performanţelor elevilor talentaţi, interdisciplinaritate şi tehnologii multimedia, compatibilizarea învăţământului de fizică cu învăţământul european şi internaţional prin raportarea la standarde comune, etc. În consecinţă a crescut semnificativ numărul participanţilor precum şi calitatea lucrărilor prezentate şi publicate în Revista ştiinţifică “V. Adamachi”.

       În prezent sunt organizate secţiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor, studenţilor şi doctoranzilor. Aceste sesiuni sunt pentru tinerii cercetători ocazii bune de a comunica rezultatele obţinute în cadrul cercurilor ştiinţifice de specialitate sau a centrelor de excelenţă. Secţiunea pentru elevii pasionaţi de fizică, potenţiali viitori studenţi ai Facultăţii de Fizică, cuprinde prezentări ale contribuţiilor originale elaborate de aceştia în cadrul activităţilor ştiinţifice din afara orelor de curs. Aportul valoros al profesorilor din învăţământul preuniversitar la pregătirea elevilor rezultă din comunicările prezentate de elevi elaborate sub îndrumarea lor dar şi din lucrările prezentate de profesori în Secţiunea Didactică preuniversitară. Lucrările  pot descrie noi metode de predare a unor teme de interes din fizica clasică şi modernă. Conferinţa FTEM, prin conţinut şi mod de desfăşurare răspunde transformărilor pe care le parcurge învăţământul românesc de fizică, constituind un forum de discuţii pentru profesorii din învăţământul universitar, preuniversitar, studenţi şi elevi. 

© Facultatea de Fizică Iași & Faculty.ro