Conferinţa Fizica şi Tehnologiile Educationale Moderne a ajuns la a 50-a ediţie, un jubileu pe care putine conferințe anuale le pot sărbători. Conferinta a fost în competiție cu multe conferințe naționale și internaționale dezvoltate în ultimii 30 de ani care au urmat căderii Cotinei de Fier. Numărul participanților a avut creșteri și descreșteri, atât din punct de vedere al vizibilității internaționale, dar și din punct de vedere al vârstei și calificării celor implicaâi. În toți acești ani organizarea conferinței a fost spijinită de Societatea Română de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, de personalități dedicate cercetărilor de Didactica și comunicarea Fizicii și Științelor, de grupuri și asociații de cadre didactice, de cercetatori şi studenţi. Eforturile participanților s-au oglindit în numărul mare de comunicări prezentate și în articolele publicate cu acest prilej în Revista Stiinţifica "V. Adamachi".

În anul 1971, la iniţiativa unui grup de cadre didactice de la Facultatea de Fizică, sub coordonarea doamnei profesor Cleopatra Mociuţchi şi cu sprijinul Societăţii Române de Ştiinţe Fizice şi Chimice era organizată prima sesiune de comunicări ştiinţifice ale studenților „Mijloace de învăţământ de concepţie proprie”. În acea perioadă, la conferinţă erau valorificate activitatea de cercetare ştiinţifică şi pedagogică aplicată a studenţilor din perioada practicii pedagogice sau de cercetare pentru realizarea lucrărilor de licență sau de masterat. Ocazional la conferințe participau collective de elevi și profesori din învățământul preuniversitar.

În anii 90, sub coordonarea doamnei profesor Violeta Georgescu şi a domnului profesor Mihai Toma, cu participarea largă a cadrelor didactice, tematica conferinţei s-a lărgit cu noi domenii, precum instruirea programată, instruirea asistată de calculator şi rezultatele cercetării ştiinţifice din școala doctorală. Conferinţa a dobândit recunoaştere la nivel naţional şi a valorificat rezultatele cercetărilor de pedagogie aplicată ale profesorilor din învăţământul preuniversitar, ale elevilor, ale studenţilor şi cadrelor didactice universitare și s-a bucurat anual de participarea unor invitați din străinătate.

La a 29-a ediţie, la iniţiativa domnilor profesori Călţun Ovidiu Florin şi Stancu Alexandru, conferinţa a fost organizată cu o altă titulatură: „Fizica şi Tehnologiile Educaţionale Moderne (FTEM)” o schimbare de paradigmă care răspundea provocărilor, mereu actuale, ale învăţământului de fizică indiferent de nivelul de vârstă a celor care descoperă, în cadru formal sau informal, cu ajutorul Fizicii natura şi societatea. Cunoaştere responsabilă şi învăţarea pe tot parcursul vieţii pot asigura dezvoltarea armonioasă şi sustenabilă a societății cât si conservarea mediului înconjurător. Aria de interes a conferinţei s-a lărgit treptat, răspunzând unor tendinţe de modernizare permanentă a învățământului de Fizică. Întâlnirile anuale au încercat să răspundă diverselor problematici: lipsa de interes a tinerilor pentru studiul ştiinţelor exacte, promovarea unui învăţământ care stimulează creativitatea şi inovarea ştiinţifică, construirea de competenţe generice şi transversal, pe termen scurt și lung, stimularea performanţelor elevilor talentaţi, interdisciplinaritate şi tehnologii multimedia, compatibilizarea învăţământului de fizică cu învăţământul european şi internaţional prin raportarea la standarde comune etc. În consecinţă, a crescut semnificativ numărul participanţilor precum şi calitatea lucrărilor prezentate şi publicate în Revista ştiinţifică “V. Adamachi”.

Conferința s-a deschis participărilor în secţiuni speciale pentru comunicări ştiinţifice ale elevilor, studenţilor şi doctoranzilor. Aceste sesiuni au oferit tinerii cercetători ocazii bune de a comunica rezultatele obţinute în cadrul cercurilor ştiinţifice de specialitate sau a centrelor de excelenţă. Secţiunea pentru elevii pasionaţi de fizică, potenţiali viitori studenţi ai Facultăţii de Fizică, a favorizat prezentări ale contribuţiilor originale elaborate de elevi și studenți în cadrul activităţilor ştiinţifice din afara orelor de curs. Aportul valoros al profesorilor din învăţământul preuniversitar la pregătirea elevilor rezultă din comunicările elaborate de aceștia, dar şi din lucrările prezentate de profesori în Secţiunea Didactică preuniversitară. Lucrările descriu noi metode de predare a unor teme de interes din fizica clasică şi modernă. Conferinţa FTEM, prin conţinut şi modul de desfăşurare a încercat să răspundă transformărilor pe care le parcurge învăţământul românesc de fizică și a constituit un forum de discuţii pentru profesorii din învăţământul universitar, preuniversitar, studenţi şi elevi.

Aniversarea jubileului a ridicat organizatorilor provocări suplimentare în contextual pandemiei cu virusul COVID – 19. Activitațile didactice și de comunicare a științei au trecut în multe situații în mediul on line ceea ce contituit un prilej pentru multe cadre didactice, studenți și elevi de a reflecta la didactica specialității și rolul noilor tehnologii în educație, comunicarea și cercetarea științifică.

© Facultatea de Fizică Iași & Faculty.ro